Workshop och Innovation


Workshop 

En workshop används ofta som metod när en arbetsgrupp eller ett företag står inför en utmaning eller behöver
förankra nya lösningar eller kunskap

Uppdraget med en workshop är att ta fram resultat under ledning av en Facilitator / Workshopledare som håller i hela
processen från början till slut - det kan vara vi!


Innovation

Innovation handlar inte bara om att uppfinna nya produkter, det handlar om att se på möjligheter till utveckling på fler sätt än ett.
Du kan ha ett innovativt ledarskap som innebär att du ger andra utrymme till att komma med innovativa idéer, att företaget du driver eller jobbar på skapar en förstående och tillåtande företagskultur. Detta innebär att företaget finner fler lösningar på en utmaning och skapar ett större engagemang kring problemlösning. Delaktighet skapar god arbetsmiljö och god arbetsmiljö skapar nöjda medarbetare som mår bra - "All on board"

Vi genomför gärna ditt företags workshop kring innovativt tänkande kring en specifik frågeställning,
eller kring en process ni strax skall gå in i. 

Workshop

- Värdskapsfrågor- Kommunikativ utveckling
- Strategiska processer
- Förändringsledning
- Framgång & Framtid 
- "All on board"- Innovativt ledarskap 
- Innovativ brainstorming

Ställ din fråga till oss direkt (svarar inom 24 timmar)

Utveckling äger..