"Tuffa tider varar inte i längden. 
Tuffa lag gör det"

Chris Bradford 

Vill du boka en teamutveckling?

Alla teamutvecklingar är unikt anpassade efter ditt team eller ert behov.
Maila din förfrågan till catrin@exss.se 
 

Referenser

"Expeditionary Solutions uppvisade en stor förståelse i planeringen av lagutvecklingen, vilket underlättade framtagande av lagutvecklingsmoment.
Under genomförande lade Expeditionary stor vikt i att följa upp förarna i hur de arbetade under momenten samt genom lagutvecklingsfrågor som skulle besvaras.
Alla förare var mycket positiva till lagutvecklingen och ansåg att det inte bara bidrog till bättre laganda utan även bättre sammanhållning och att man lärt
känna varandra på ett helt annat plan. Förarnas kommentarer efteråt var uteslutande positiva och hoppas detta kan genomföras på nytt inför nästa
International Six Days Enduro.

Förarnas spontana kommentarer efter målgång:
Skitkul, spännande, utvecklande, prövande men framförallt att man lärt känna varandra mycket bättre! "


LARS MAGNEFÄLT

SVEMO - LANDSLAGET I ENDURO