scenarioträning

Photo by Matthew Henry on Unsplash

motståndskraft

Kriser och incidenter som sker i din omgivning, där du inte har en rutin på hur ni ska bemöta dem, kan skapa stora konsekvenser för ditt företag och er personal. 
Att förutse alla olika typer av kriser som kan uppstå är inte alltid så enkelt. 
Många gånger kan det vara svårt att tänka på kris och katastrof när allt är bra, oftast så kommer du på att du saknar en plan när en situation uppstår, och du nu står i konflikt med att lösa den. 
För att tillse att denna händelse inte uppstår, så är det av yttersta vikt att skapa motståndskraft, ta fram en plan och därefter ÖVA på planen. 

 

En plan utan övning 

är bara en plan.

 

Photo by Hal Gatewood on Unsplash

hur?

För att skapa denna motståndskraft så gäller det att genom realistisk scenarioträning nyttja realistiska scenarion för att öva sig eller sin organisation och ta fram en effektiv modell för att kunna utvärdera organisationers eller individers förmåga i kris.
Den svåraste formen av övning att hantera för övningsledningen, är att skapa ett dynamiskt händelseförlopp där den övade enheten har stor handlingsfrihet i val av metod för att lösa den uppkomna situationen och dessutom får ta konsekvensen av sitt handlande.

evaluering

Vår övertygelse är att det är den metod som tillsammans med en professionell evaluering ,och om den övade organisationen så önskar professionell handledning, som ger den mest realistiska testen av en organisations reella förmåga. Om en organisation enbart övar och utvärderar sig själv riskerar man att öva in ett övningsmönster som i värsta fall är kontraproduktivt när en oförutsedd situation uppstår.
Expeditionary har stor erfarenhet av att organisera och driva och utvärdera realistisk scenarioträning i olika miljöer.

Trygg

"Jag älskar folk som vet vad de snackar om. Och det gör Peter Högberg & co. Har varit på några av världens mest avlägsna platser i Peters sällskap och alltid känt mig som hemma. Trygg"
PETER JIHDE