Projektledning

Tillsammans skapar vi en gemensam färdplan

Expeditionary projects

Expeditionary är en liten byrå med flera projektledare. 
Du som projektägare köper konceptet av anlita ett företag som projektledare istället för en enskild person.
Detta innebär att du som projektägare aldrig behöver stå utan en projektledare - det är vårt ansvar att tillse att inga glapp uppstår.
Och skulle det trots allt uppstå, så är all vår personal delvis insatta i varandras projekt, vilket innebär att någon av oss tar över och fortsätter lösa uppgift.

Traditionell projektledning 

Vi anpassar oss efter projektens vägval och riktning.
Ser man till vissa projekt med en finansiär av statlig karaktär så passar den traditionella projektledningen bättre och sen man till vissa landsbygdsutvecklingsprojekt så ser vi att det mer flexibla tillvägagångssättet är bäst lämpat. 

Viktiga funktioner i vårt sätt att projektleda:

  • Människor och samspelet mellan oss
  • Resultatet
  • Samarbeten
  • Förändring på kort och lång sikt

Vi är vana att arbeta med stödfinansierade projekt, såsom stöd från Jordbruksverket eller Leader.

 

Referens

"Stor tack för er hjälp i projektet, jag är väldigt imponerad av den kunskap ni sitter på och väldigt tacksam och glad att vi har fått jobba ihop. Jag har lärt mig massor, som jag kommer ta med mig i både jobbet och livet."
MARIELLA ABRAHAMSSON
Projektledare Expeditionen

Tidigare projekt


Location Karlsborg

I projektet ”Inspelningsplats Karlsborg” ska företagare, föreningar, privatpersoner och kommun tillsammans profilera sig som en destination för film- och tvproduktion.
Områdets resurser i form av natur, sjöar, kultur och byggnader kommer att lyftas fram som spännande miljöer för filmproduktion för att produktionsbolag ska välja Karlborg som inspelningsplats. Projektet berör flertalet som bor och verkar i Karlsborg och insatserna i projektet kommer ligga till grund för nya och stärkta närverk, både branschöverskridande och över sektorsgränserna.

Projektägare
: KUB
EU finansierat Landsbygdsutvecklingsprojekt - Leader
Projektbudget: 1,5 miljoner

Karlsborgskalaset

Genom festivalen Karlsborgs Kalaset vill projektgruppen ta till vara på ortens närhet till vattnet genom att utveckla kultur- och naturupplevelser. I projektet ska företag, föreningar och kommun skapa nya samarbeten och utveckla aktiviteter som kan visas upp och kan testas av besökare under festivalen.
Karlsborgskalaset drog i gång som ett Leaderprojekt med beslut om stöd i januari 2019. Ambitionen var att göra något nytt, något som inte funnits här tidigare och kanske till en annan målgrupp än det som de tidigare evenemangen har riktat sig mot.
Målet är att göra Karlsborgskalaset återkommande. 

Projektägare: Karlsborgs Turistbolag
Arrangörer: Karlsborgs Turistbolag, Karlsborgs Kommun, Statens Fastighetsverk, Försvarsmakten K3
Stödbelopp: Leader Nordvästra Skaraborg
500 000 kr Leader


location skaraborg - förstudie

I projektet ”Inspelningsplats Karlsborg/Location Karlsborg" kom vi fram till vissa slutsatser som ledde oss vidare till behovet av att utveckla Location Skaraborg.
Vi vill skapa en större samhörighet och fortsätta främja landsbydgen och utveckla mer möjligheter för svensk filmarbetarkultur att sprida ut i länet.
Förstudien syftar till att ta fram alla basfakta intill att kunna utveckla ett större projekt med start i tidigare kvartalet av 2020.

Projektägare: Karlsborgs Utvecklingsbolag AB
Projektstöd: Skaraborgs kommunalförbund
Stödbelopp: 375 500 kr


Karlsborgs Fästning 200 år

Karlsborgare skall med stolthet fira att Karlsborgs Fästning firar 200 år. Projektet skall engagera och stimulera till fler lokalt arrangerade aktiviteter och berika kultur och fritid för Karlsborgs befolkning. Projektet ska leda till positiva samarbeten som kommer sätta Karlsborg i allmänhet och Fästningen i synnerhet på turist- /näringskartan och därmed öka omsättning för besöksnäring och handel samt stimulera inflyttning av företag och individer.

Projektägare: Karlsborgs Turistbolag
Arrangörer: Karlsborgs Turistbolag, Karlsborgs Kommun, Statens Fastighetsverk, Försvarsmakten K3


LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN - Karlsborgs kommun

Vi har uppdraget att undersöka samt uppföra Karlsborgs kommuns lokalförsörjningsplan. Planen ska innehålla basfakta om kommunens interna och externa lokaler, samt en plan över vilka lokaler som ska finnas kvar, utvecklas eller avvecklas. Som i ett led i detta ska planen revideras en gång per år.

Projektägare: Karlsborgs kommun
Projekttid: April 2020 - Juni 2020
Projektledare: Catrin Skane

Söker du en projektledare?

Står du med ett projekt utan projektledare? 
Kontakta då oss så hjälper vi dig! 

Vi jobbar gärna med utvecklingsprojekt, landsbygdsutveckling, filmprojekt eller evenemang
Vi är vana att arbeta med stödfinansierade projekt, såsom stöd från Jordbruksverket eller Leader.

Kontakta oss

Adress

org.nr 556995-8431

Befälsgatan 6B

54631 Karlsborg

Sverige

Mail
Ring