TEAM SOM UTVECKLAS

PREMIUM

Vi bygger ditt team
- löpande under året

Individer är olika, framförallt så är man olika i olika situationer. Vår lagutveckling baserar sig på år av erfarenhet från team och teamutveckling. När det kommer till att bygga ett högpresterande team/arbetslag så bör man bygga ett stadigt fundament och sen fortsätta bygga vidare och utvecklas löpande över tid. 

Hur många av er har genomgått en lagutveckling, 
för att 2 månader senare glömt bort vad ni lärde er? 


Gör något åt det - i tid

Vi jobbar utifrån era förutsättningar, vi hjälper er skapa grunden och bygga broarna för att skapa ett team som utvecklas tillsammans.
Alla individer är olika och är också olika beroende av situation, vår lagutveckling bygger på år av erfarenhet från lag- och teamarbete, där vi framförallt jobbar med ert expeditionära mindset.

Vi erbjuder er att tillsammans med Expeditionary utvecklas vid flertalet tillfällen under året och
på så vis befästa ett beteende tillsammans.

Premium 6 månader

Under denna period ses vi vid 3 tillfällen. Samtliga tillfällen kommer bjuda på lagutvecklande moment som kommer teama ihop er som team, där ni kommer mer på djupet än om ni kör en lagutveckling vid ett tillfälle. 


Premium 12 månader

Under denna period ses vi vid 6 tillfällen. Denna tjänst är till för er som vet att om ni inte kontinuerligt uppdaterar er teamkänsla, så mattas den ur och förr eller senare så faller den i glömska. Premium 18 månader

Detta upplägg planerar vi tillsammans med er, max 9 tillfällen.
Denna tjänst finns för er som vill utvecklas till ett toppteam och utvecklas tillsammans med de utvecklare som just ert team behöver för att nå era gemensamma mål.

 

Lägg tid på att bygga ditt team och goda arbetsrelationer,
Tiden ni lägger på dålig kommunikation, missförstånd och dåligt engagemang minskar 

 

Vi arbetar med ett Expeditionärt Mindset

Ett expeditionärt mindset är förmågan att verka som enskild individ/grupp - oavsett storlek på uppgift.
Med en begränsad support från omgivningen, kommer du ändå lyckas driva dig själv & dina medarbetare framåt med uppgiften. Detta kräver ett team som kommunicerar i sin helhet, ett team som vet företagets mål & visioner, samt att chefen har en förmåga att ta beslut på dåligt underlag och ger teamet luft under vingarna för att driva uppgiften framåt för att nå målet. 

#jagärexpeditionär