LAGUTVECKLING

Vi utgår från ert läge
för att hjälpa er skapa ett nytt läge

Vi bygger ditt team

När det kommer till att bygga ett högpresterande team/arbetslag så bör man bygga ett stadigt fundament från början. Hur många av er har en plan för att ta emot en ny i teamet eller hantera surdegar i gruppen som sitter i väggarna? 

Det handlar om personal som börjar på golvet, som arbetade på så bra att dom får hoppa upp några steg och bli chef, men utan relevant ledarutbildning och som dessutom inte gör ett så bra arbete. Hur många av er har någon gång arbetat under en sådan chef?
Det handlar om team och chefer som inte pratar samma språk, som inte kan kommunicera, som lägger timmar i veckan på att prata skit, missförstå eller misskommunicera.

Gör något åt det - i tid

Vi jobbar utifrån era förutsättningar, vi hjälper er skapa grunden och bygga broarna för att skapa ett team som utvecklas tillsammans. 
Alla individer är olika och är också olika beroende av situation, vår lagutveckling bygger på år av erfarenhet från lag- och teamarbete, där vi framförallt jobbar med ert expeditionära mindset. 

Använd det du har, gör vad som krävs.
Det är Expeditionärt Mindset

#jagärexpeditionär

Vi arbetar med ett Expeditionärt Mindset

Ett expeditionärt mindset är förmågan att verka som enskild individ/grupp - oavsett storlek på uppgift
Och med en begränsat support från omgivningen, ändå lyckas driva dig själv, medarbetarna och uppgiften framåt. Detta kräver personal som kommunicerar i både grupp och mot chef, personal som vet företagets visioner, har en förmåga att vara lyhörd, tydligt uppsatta mål, samt chefens förmåga att ta beslut på dåligt underlag eller ge luft under era vingar att driva framåt.

#jagärexpeditionär

Lagutveckling outdoors

Vi anser att naturen skapar alla förutsättningar för positiv inlärning och utveckling. I vår lagutveckling i naturen blandar vi teori med praktiska moment, utomhus.
Grundförutsättningarna för en sådan lagutveckling handlar inte om om du är naturmänniska eller inte, men det underlättar ju om du gillar att vara utomhus.
Denna lagutveckling baseras på samma förutsättningar som alla våra andra lagutvecklingar - där vi utgår från ert läge för att hjälpa er skapa ett nytt läge.

Antal: Minst 20 personer
Kostnad: Från 2 900 kr/pers ex moms
Inkl förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika, samt lagutvecklingsmateriel

 

Landslaget i Enduro

"Expeditionary Solutions uppvisade en stor förståelse i planeringen av lagutvecklingen, vilket underlättade framtagande av lagutvecklingsmoment. Under genomförande lade Expeditionary stor vikt i att följa upp förarna i hur de arbetade under momenten samt genom lagutvecklingsfrågor som skulle besvaras.
Alla förare var mycket positiva till lagutvecklingen och ansåg att det inte bara bidrog till bättre laganda utan även bättre sammanhållning och att man lärt känna varandra på ett helt annat plan. Förarnas kommentarer efteråt var uteslutande positiva och hoppas detta kan genomföras på nytt inför nästa International Six Days Enduro.
Förarnas spontana kommentarer efter målgång:
Skitkul, spännande, utvecklande, prövande men framförallt att man lärt känna varandra mycket bättre! "

LARS MAGNEFÄLT
SVEMO - LANDSLAGET I ENDURO