Vilka är vi?

#jagärexpeditionär

Vi utvecklar personal, projekt och produktioner både nationellt och internationellt. 

 
Viktiga värdeord för oss
  • Värdskap som förgyller
  • Optimistisk närvaro
  • Motivation som driver
  • Lösningar istället för låsningar
  • Planering som förbereder 
  • Expeditionärt mindset

Expeditionary Solutions Sweden AB är ett företag med stor erfarenhet av ledning, logistik och ledarskap skapat från minst 40 år i Försvaret.
Vi arbetar med resultatinriktade insatser och inom ramen för våra uppdrag formar vi strategiska lösningar och arbetsmetoder anpassade efter varje kunds specifika behov. 

Vår erfarenhet och vårt kontaktnät runt om i världen gör oss inte bara unika inom vårt expeditionära mindset, utan i en värld som är i ständig förändring utmärker vi oss genom kreativa och effektiva möten med er kunder. 

Vi utlovar resultat och vi utlovar ett professionellt bemötande.

Några ord från mig

Catrin Skane

"Jag lever för att skapa en optimistisk stämning för människor kring mig och jag trivs i nuet med mycket liv och rörelse.
Jag har en naturlig talang att motivera och engagera.
Jag brinner för utveckling och driv framåt och tar mer än gärna tag i ett spännande projekt!"

Några ord från mig

Peter Högberg

Jag har arbetat med logistik, ledning, planering och säkerhet under större delen av mitt yrkesverksamma liv.
Jag har en förmåga att direkt ta tag i projekt, både kort- och långsiktiga och jag jobbar gärna i ett expeditionärt mindset - alltså utvecklas i och med det du har i dagsläget.

VÅR VERKSAMHET GENOMFÖRS I HELA VÄRLDEN

Detta kan vi givetvis inte genomföra själva, utan vi tar hjälp av flera fantastiska människor som vi
under åren fått förmånen att lära känna.

Projektledare - Läkare - Psykologer - Rekryteringsspecialister - Evaluerare -  Uttagningsexpert - Personer med lång och bred erfarenhet av ledarskap och teamutveckling - Föreläsare - Logistiker - Värdskapsartister