Framgång & Framtid


Företagsutvecklande Workshop

Det finns en enorm kraft i nätverk, men att åka iväg på en nätverksträff innebär ofta att man hamnar kring ett bord med några personer som du förmodligen redan känner, ni äter och dricker gott och har en trevlig kväll. Men du hinner knappt känna dig tillräckligt bekväm med att berätta om ett problem du har i ditt företag som du inte vet hur du ska lösa och fråga personen mitt emot hur denne hade löst problemet.

Expeditionary erbjuder nu dig möjligheten att delta i ett sammanhang där du ska känna dig både mer bekväm och upplyft för att få insikter, lärdomar och stöd. 

För oavsett om du är frisör, snickare eller driver ett mindre företag som håller på med grafisk design, så kommer ni ha flera liknande beröringspunkter, exempelvis;
- Hur har jag en bra balans mellan arbete och privatliv?
- Ska jag anställa eller måste jag ens det?
- Hur kan mitt företag synas ännu mer?
- Vilka vill jag eller kan jag samarbeta med?

Företagsutvecklande workshop innebär att du få ta del av många bra råd kring företagsutveckling samt lärdomar kring vad du bör tänka på för att komma framåt i din egen samt företagets utveckling.
Du kommer få möjlighet att tillsammans med flera olika typer av företag sitta tillsammans och lyfta olika utmaningar, få några tankar från en annan företagare hur denne hade löst ditt problem, vi kommer lära oss av varandra utan att vara rädd för konkurrens, utan snarare se att business drar business och att fler hjärnor runt samma problem kan hitta kanske 5 olika lösningar som hjälper dig framåt. 

Varför ska jag göra detta?

För att vi vet att som ett litet företag så känner man sig ofta ganska ensam i många frågor.
I vår workshop så kommer du få flera ögon på liknande utmaningar som andra har, det innebär också flera möjliga lösningar på ett problem. 

Detta ingår:

  • Workshop tillsammans med andra företagare
  • Nytt nätverk 
  • Kaffe & smörgås 
  • Lunch
  • Eftermiddagsfika 
  • Mötesledare hela dagen   
  • Utbildande delmoment 

Workshop 

En workshop används ofta som metod när en arbetsgrupp eller ett företag står inför en utmaning eller behöver förankra nya lösningar eller kunskap
Uppdraget med en workshop är att ta fram resultat under ledning av en Facilitator / Workshopledare som håller i hela processen från början till slut - det kan vara vi!


Innovation

Innovation handlar inte bara om att uppfinna nya produkter, det handlar om att se på möjligheter till utveckling på fler sätt än ett.
Du kan ha ett innovativt ledarskap som innebär att du ger andra utrymme till att komma med innovativa idéer, att företaget du driver eller jobbar på skapar en förstående och tillåtande företagskultur. Detta innebär att företaget finner fler lösningar på en utmaning och skapar ett större engagemang kring problemlösning. Delaktighet skapar god arbetsmiljö och god arbetsmiljö skapar nöjda medarbetare som mår bra - "All on board"

Vi genomför gärna ditt företags workshop kring innovativt tänkande kring en specifik frågeställning,
eller kring en process ni strax skall gå in i. 

Ställ din fråga till oss direkt

Utveckling äger..