Ett område utan gränser eller slut


Ett företag blir aldrig "klart" - det är en pågående process!

Med den ständiga utveckling som sker på marknaden, i omvärlden och även med dig själv som individ,
så är det viktigt att alltid hålla sig uppdaterad, titta i backspegeln och se allt man gjort,
men också titta långt fram för att se om kompassen fortfarande pekar åt det håll man vill åka.
Gör det inte det, så måste du kika på om du fortfarande reser mot det satte målet.

Omdömen

"Catrin hjälpte oss ta fram en vision samt businessplan. Hon tog sig an uppdraget med stor optimism och det var en enkel process trots det omfattande arbetet. Med peppande och effektiva möten, kunde vi se på vårt företag med helt nya ögon där vi är extremt optimistiska inför framtiden."
Victor Daggberg - VD Berg Film

Utvecklings- och förändringsstöd
Enskilt eller till företagsledning 

För att reda ut vart ditt företag befinner sig i förhållande till andra bolag, eller i förhållande till din ursprungsplan om vart du vill vara om 1 år, 5 år, är det viktigt att planera in löpande realitychecks i din process.

Vart är vi och vart ska vi - har vi rätt karta? 
Expeditionary tittar in i ert bolag med andra "glasögon" och tar med oss viktig input till ditt förändringsarbete. Sen när vi har en mängd grundfakta, då är det dags att rita kartan och skapa en handlingsplan för hur ditt företag ska nå dit. Men i detta alternativ så skapar du handlingsplanen själv, vi agerar som bollplank och samtalspartner.

Men vill du ha hjälp med att ta fram handlingsplanen?
Titta på alternativet "Strategi & handlingsplan".

Bollplank från: 2 timmar och uppåt

Pris: 1.250kr/timmen

Vad vi kan stötta med

 • Processutveckling
 • "Realitychecks"
 • Gemensamma mål
 • Strategiska prioriteringar
 • Utvecklande workshops & samtal
 • Stötta i er företagsförändring
 • Utvecklande kommunikation 

Strategi & handlingsplan

För att ta fram en strategi framåt så måste du till en början helt konkret veta vart du är just nu
och vart du ska ska!
Annars blir det som att resa utan en karta, det är inte helt säkert att du når ditt mål om du kör på känsla, förmodligen kör du vilse några gånger innan, måste fråga många olika på vägen, någon ger dig fel vägbeskrivning och du tar fel avfart och hamnar helt fel.

Du behöver avsätta ett par timmar varje vecka för att ha fysiska möten, men också några timmar för att plocka fram en del underlag, klura, vända och vrida på tankar och idéer. Endera så gör du det enskilt, eller så hjälps vi åt.

Glöm inte att det är Du som ska utveckla Ditt företag - vi hjälper till med att utforma en plan så du med enkla steg därefter vet precis vad du behöver göra framåt.

Antal timmar från: Från 30 timmar och uppåt
(beror på företagets storlek, hur mycket underlag som redan finns samt vår överenskommelse)

Pris: 1.000kr/timmen

Några av grunderna till din handlingsplan 

 • Din affärsidé
 • Nulägesanalys
 • Visionsarbete
 • Omvärldsanalys
 • SWOT
 • Strategiska prioriteringar
 • SMARTA mål 
 • Säljprocessen
 • Budget och prognosarbete
 • Risker och Möjligheter
 • med mera