Workshop Förbättringsarbete


Förbättringsarbete

Förändringsarbete - även kallad förbättringsarbete - är något som varje företag löpande bör arbeta med för att utveckla, förenkla, förbättra, må bättre etc. Förändring görs alltid för att det i slutänden ska bli bättre, för företaget, för ägaren, för personalen, för miljön. Men förändring är jobbigt och kommer påverka alla på något sätt, men målet är alltid förbättring! 

För att få kraft i förbättringsarbetet så krävs TEAMWORK! För det kommer inte ske förändring om inte alla är med. 

Hur kan vi hjälpa till? Expeditionary erbjuder nu dig möjligheten att delta i ett sammanhang där du ska känna dig både mer bekväm och upplyft för att få insikter, lärdomar och stöd. 

För oavsett om du är frisör, snickare eller driver ett mindre företag som håller på med grafisk design, så kommer ni ha flera liknande beröringspunkter, exempelvis;
- Hur har jag en bra balans mellan arbete och privatliv?
- Ska jag anställa eller måste jag ens det?
- Hur kan mitt företag synas ännu mer?
- Vilka vill jag eller kan jag samarbeta med?

Företagsutvecklande workshop innebär att du få ta del av många bra råd kring företagsutveckling samt lärdomar kring vad du bör tänka på för att komma framåt i din egen samt företagets utveckling.
Du kommer få möjlighet att tillsammans med flera olika typer av företag sitta tillsammans och lyfta olika utmaningar, få några tankar från en annan företagare hur denne hade löst ditt problem, vi kommer lära oss av varandra utan att vara rädd för konkurrens, utan snarare se att business drar business och att fler hjärnor runt samma problem kan hitta kanske 5 olika lösningar som hjälper dig framåt. 

Varför ska jag göra detta?

För att vi vet att som ett litet företag så känner man sig ofta ganska ensam i många frågor.
I vår workshop så kommer du få flera ögon på liknande utmaningar som andra har, det innebär också flera möjliga lösningar på ett problem. 

Detta ingår:

Workshop tillsammans med andra företagare
Nytt nätverk
Kaffe & smörgås
Lunch
Eftermiddagsfika    
Utbildande delmoment
Workshopen sker på unika platser i Karlsborg

1295 kr/person (ex moms)
Workshop genomförs med minst 6 deltagare

Ställ din fråga till oss direkt

Utveckling äger..