Kurs med Expeditionary

Expeditionär Chef steg 2

Chefens roll

Du har en mycket viktig roll i organisationen. Och kraven på ditt ledarskap ökar. 
Ditt ledarskap och din roll som chef är viktigt inte bara för resultatet i din verksamhet, utan för hur dina medarbetare mår och presterar. 
För att bli bra på det, så behöver man öva. 

Några delar ur vårt innehåll
  • Mitt förhållningssätt
  • Omvärldsbild
  • Värderingar
  • Ditt dagliga ledarskap
  • Konflikthantering
  • Expeditionärt mindset
  • Personlig coaching 
  • Kommunikation i svåra situationer

Alla människor är olika - vi utbildar dig i ledande position att utvecklas för att lära dig hantera individer med olika personligheter och få din personal att växa. Denna kurs kommer utveckla dig som både chef, ledare och medmänniska och öka ditt sinne för att främja andras arbetsinsatser. 

Om du ska ha möjlighet att bli en bättre chef - då bör du lyssna till dina medarbetare. 
Lyhördhet och konsten att lösa olika konflikter är bara en liten del av vad en chef bör klara av, men det gäller också att ge andra människor möjligheten att utvecklas. 

Minsta antal deltagare: 10 personer
Antal dagar för kursen: 3+2  
Geografisk plats: KC Karlsborgs Fästning - annan ort kan ev ordnas vid önskemål
Förkunskaper: Expeditionär Chef steg 1

Begär offert för genomförande av kurs
jag vill bli kontaktad för att få veta om nästa kurstillfälle