Kurs med Expeditionary

Expeditionär Chef steg 1

Varför övas? 

Kan låta som en förenklad bild av verkligheten, men övar man inte varje dag? 
Nej, händelser på din arbetsplats och med din personal sker skarpt, visst du övar på samma gång, men agerar du då felaktigt vid det skarpa tillfället, så kan ditt beteende få ödesdigra skador på din arbetsplats. 

Oaktat hur många olika kurser du genomfört i skolmiljö, så kommer det aldrig vara samma erfarenhet som när din kunskap prövas under förberedda moment.  

Några delar ur vårt innehåll
  • Gruppdynamik och grupprocesser
  • Ledarstilar
  • Konflikthantering
  • Expeditionärt mindset
  • Jag-budskap och medling
  • Kommunikation i vardagen

Vårt mål är att ni utvecklar er förmåga att oberoende av utmaningar skapa en vilja att agera effektivt och leverera i rätt tid, då ni kommer övas i en mängd situationer under tidspress och med dåligt beslutsunderlag. Vi stödjer oss i modellen för Expeditionary Warfare och jobbar med ett expeditionärt mindset som innebär att du arbetar med det du har, där du står och lär dig ta de steg mot målen som du och ditt företag har satt upp på ett mer effektivt sätt. 

Utbildningen syftar till att ge dig som kursdeltagare grundläggande kunskaper som du kan använda direkt in i din verksamhet, oavsett vilken nivå av chefs du är.
Alla dina nya kunskaper kommer prövas med praktiska moment.  

Minsta antal deltagare: 10 personer
Antal dagar för kursen:
Geografisk plats: KC Karlsborgs Fästning - annan ort kan ev ordnas vid önskemål
Förkunskaper: Chef i minst 1 år

Begär offert för genomförande av kurs
jag vill bli kontaktad för att få veta om nästa kurstillfälle