Hur ofta övas du för utveckling? 

Chefsträning

För att utvecklas i ditt ledarskap, så behöver du utsättas för prövningar vid tillfällen då det är ok att göra fel, inte när det är skarpt läge och effekten av ditt handlande kan få ödesdigra effekter. 

Lagutveckling

I ett företag och i ett arbetslag så behöver både deltagare och organisation fungera för att tillsammans skapa effektivitet samt friska medarbetare. 
Hur skapar ni det?

SÄKERHET

72 procent inom den privata sektorn saknar en krisplan och inom den offentliga sidan saknas det hos 41 %. 
Samhällets krisberedskap handlar om att kunna hantera kriser både i fredstid och under höjd beredskap
- hur gör du?

Ledning

Vi arbetar genom klassiska projektledar-metoder och är flexibla och innovativa. Vi leder ditt projekt och agerar expeditionsledare på flera spektakulära platser på jordens yta. 

Expeditionary mindset

De tidigaste exemplen på expeditionary mindset kommer från Sjöfolket, en term som användes för en sammanslutning av sjöfarande redan från Egyptens tjugonde dynasti, en tid som varade omkring 1190-1070 f.Kr.  
Dock så var det under Alexander den Stores imperium som taktiken utvidgades till den mer komplexa som den är i dag. 

Använd det du har, gör vad som krävs. 
Det är Expeditionärt Mindset 

#jagärexpeditionär

Vill du utmanas?

Konkurrensen mellan företag som skapar utveckling och utbildningar med fokus på ledarskap och personutveckling är stentuff. Det finns flera mycket bra företag där ute som erbjuder otroligt bra kurser.
Det älskar vi!

Det innebär att när ni kommer till oss, då har ni redan en gedigen grund att stå på.

Vi tror att ni kommer till oss för att övas och prövas och sätta ord till handling.  
Ni kommer till oss för pröva ert ledarskap och se vart det kan ta er.
Ni kommer till oss för att utveckla ert Expeditionära mindset!


"Expeditionary uppvisade en stor förståelse i planeringen av lagutvecklingen, vilket underlättade framtagandet av lagutvecklingsmoment. 
Förarnas spontana kommentarer:
Skitkul, spännande, utvecklande, prövande men framförallt att man lärt känna varann mycket bättre" 

LARS MAGNEFÄLT
SVEMO - LANDSLAGET I ENDURO

kontakta oss

Adress

org.nr 556995-8431

Befälsgatan 6B

54631 Karlsborg

Sverige

Mail
Telefon