Expeditionary mindset


Använd det du har, gör vad som krävs. 
Det är Expeditionärt Mindset 

#jagärexpeditionär

Lagutveckling

I ett företag och i ett arbetslag så behöver både deltagare och organisation fungera för att tillsammans skapa effektivitet samt friska medarbetare. 
Hur skapar ni det?

SÄKERHET

72 procent inom den privata sektorn saknar en krisplan och inom den offentliga sidan saknas det hos 41 %. 
Samhällets krisberedskap handlar om att kunna hantera kriser både i fredstid och under höjd beredskap
- hur gör du?

PROJEKTLedning

Vi arbetar genom klassiska projektledar-metoder och är flexibla och innovativa. Vi leder ditt projekt och agerar expeditionsledare på flera spektakulära platser på jordens yta. 

"Expeditionary uppvisade en stor förståelse i planeringen av lagutvecklingen, vilket underlättade framtagandet av lagutvecklingsmoment. 
Förarnas spontana kommentarer:
Skitkul, spännande, utvecklande, prövande men framförallt att man lärt känna varann mycket bättre" 

LARS MAGNEFÄLT
SVEMO - LANDSLAGET I ENDURO